top of page

OPGAVE

Alle som bor i, har virksomhed i, eller på anden møde bruger Frederiksværk har fordele af, at bymidten har et bredt udbud af produkter og service. Der er ingen part (kommunen, lejerne eller udlejerne) som alene kan skabe en attraktiv bymidte. Det er nødvendigt med bredt samarbejde på tværs af alle sektorer, og en fælles forståelse af hvad der skaber en attraktiv bymidte. Frederiksværk Handel arbejder kontinuerligt for at samarbejdet mellem alle parter skal styrkes.


Formålet med Frederiksværk Handel er at udvikle og forbedre grundlaget for at alle virksomheder som henvender sig til kunder i gadeplan i Frederiksværk.

Det betyder at:

  • Vores mål er at hele tiden forbedre rammerne for at drive virksomhed i Frederiksværk bymidte. Det gælder ikke kun i forhold til at man skal kunne tjene penge på at drive virksomhed, men også at der er en god atmosfære så både ejere og ansatte oplever, at det er sjovt og udviklende at arbejde i Frederiksværk.

 

  • Vi har udviklet en strategi for Frederiksværk bymidte og sørger løbende for at den bliver opdateret, videreudviklet og anvendt.  Strategien giver svar på “hvad, hvordan, hvorfor og hvornår” i forhold til alle de aktiviteter som Frederiksværk Handel beskæftiger sig med.

 

  • Vi arbejder for at skabe muligheder for udvikling af de enkelte medlemmers virksomhed gennem uddannelse og erfa-deling.

 

  • Vi arbejder for at optimere opholdet i byens rum gennem at skabe events og sørge for udsmykning, f.eks. juleudsmykning, fastelavn, kanonfredag, lyserød lørdag osv.

 

  • ·Vi har løbende dialog med kommunen for samarbejdet bliver så godt som muligt og så bymidten interesser prioriteres og varetages i administrationen. F.eks. sidder Formanden i Erhvervspanelet for Halsnæs Kommune som flere gange om året mødes med kommunens repræsentanter.

 

  • Vi arbejder for at samle udlejerne i bymidte så der skabes grundlag for vidensdeling og strategisk udlejning af ledige lokaler.

 

  • Vi arbejder for at borgerne i Halsnæs har viden om hvad Frederiksværk bymidte tilbyder, og giver dem mulighed for at komme med input og synspunkter til hvad bymidten kan gøre for at blive endnu mere aktiv.

 

  • Vi søger fonde om bidrag til udviklingsprojekter, events mm.

 

  • Vi samarbejder, deler erfaringer, gode ideer og påvirker politikere og interesseorganisationer sammen med andre byer gennem medlemsskabet af Cityforeninger ApS. De andre byer er Thisted, Horsens, Grenaa, Nykøbing-Falster, Brande, Silkeborg, Herning og Aabenraa.

 

Alle personer som er engagerede i Frederiksværk Handel arbejder uden at få honorar. Men mange af aktiviteterne koster penge at gennemføre, og på lang sigt er planen, at Frederiksværk Handel får så mange medlemmer, at vi kan ansætte en person som kan varetage interesseren og gennemføre aktiviteterne i praksis.

Vi håber at du efter at have læst ovenstående har lyst til at blive en del af Frederiksværk Handel.
 

Du er velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne hvis du har spørgsmål og kommentarer.  KLIK HER

image002.jpg
image003.jpg
image001.jpg
bottom of page